خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

بسته بندی


پس از حمل محصول به انبار عمليات بسته‌بندي مناسب و مطلوب بر روي ميوه صورت مي‌پذيرد.

 

اين عمليات عبارتند از:

الف)بخش شستشو

ميوه ابتدا به آرامي داخل وان شستشو كه مملو از آب است ريخته شده تا سطح ميوه تميز و وارد سيستم شود.

سپس ميوه بر روي روليك‌ها قرار گرفته و در بخشي كه داراي نازلهاي متعدداست، عمل آب‌پاشي برروي آن صورت مي‌گيرد. اين عمل همراه با فن‌هاي پروانه‌اي انجام مي‌شود. طي مسيري كه عمل مذكور انجام پذيرفته تا حدودي آب اوليه آن نيزگرفته و ميوه تقريباً خشك مي‌شود.

بعداز اينكه ميوه كاملاً آبپاشي و تميز شد، در بخش بازبيني، ميوه‌هاي معيوب از ميوه‌هاي سالم جدا مي‌شوند.

سپس ميوه‌هاي سالم وارد بخشي كه داراي برسهاي تميزكننده همراه با فن‌هاي پروانه‌اي هستند گرديده

مي شوند تا آب و رطوبت آن گرفته شود .

 

ب)قسمت خشك‌كن اوليه:

دراين بخش ميوه وارد تونل (يا خشك كن اوليه) شده تا رطوبت آن كاملاً گرفته شده و براي واكس آماده شود. دماي تونل قابل تنظيم براي همه نوع ميوه مي‌ باشد.

 

 ج)قسمت واكس:

در اين قسمت، ميوه كه كاملاً رطوبت سطح خود را از دست داده است توسط واكس براق كننده پوشيده شده تا ماندگاري و مدت نگهداري آن ارتقاء يابد .

 

د)قسمت خشك كن ثانويه:

 در اين قسمت ميوه‌هاي واكس خورده جهت خشك شدن در تونلي از باد گرم و

حرارت مناسب قرار گرفته به گونه‌اي كه پس از خروج از تونل كاملاً خشك هستند 

 

ه)قسمت سايزينگ (جداسازي)

در اين قسمت ميوه‌ها پس از خروج از داخل تونل بر روي نوار نقاله قرار گرفته وتوسط كارگر مربوطه عمل جداسازي برروي آن انجام مي‌شود.

پس از دسته‌بندي ميوه‌‌ها، برحسب نياز و تقاضاي بازار در سبد و يا جعبه و يا كارتن با سايز و ابعاد متفاوت 4-6-8 و 10 كيلويي بسته‌بندي و توسط كاميونت به بازار ارسال مي‌شود.