خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

برداشت


با توجه به اهميت ماندگاري ميوه براي عاملين فروش ، فروشندگان جزء و مصرف كنندگان و نيزجلب اعتماد و رضايت مشتريان، برداشت صحيح و مطلوب ميوه از اهميت خاصي برخوردار است، بنابراين رعايت نكات زير در برداشت ميوه ضروري و الزامي بوده كه توسط واحد مربوطه صورت مي‌پذيرد

 

1) برداشت ميوه با قيچي دم كج مخصوص برداشت نارنگي و پرتقال.


2) دُُم ميوه مي‌بايست كاملاً از سطح ميوه زده شده تا در حين عمليات شستشو و سورت موجب صدمه ‌پذيري آن نشود.


3) ميوه مي‌بايست به آرامي كنده شده و فاصله سبد يا هر ظرف ديگر كه ميوه در داخل آن قرار مي‌گيرد نزديك به كارگر باشد.


4) برداشت ميوه بايد زماني صورت گيرد كه نسبت قند به اسيد ميوه رعايت شده و رنگ ميوه مناسب برداشت باشد.


5) در درختان پا بلند، به منظور جلوگيري از پرت شدن و ضربه‌پذيري ميوه ، از نردبان استفاده شود.


6) حمل ميوه از داخل باغ به سورتينگ مي‌بايست به آرامي صورت پذيرفته تا موجب آسيب ديدگي آن نشود.


7) برداشت ميوه قبل از رسيدن به منظور سبززدايي و رنگ‌آوري مصنوعي انجام گرديده كه اين عمليات بيشتر در خصوص محصول پرتقال انجام مي‌شود.