خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

لایم کوآت

لایم کوات

لایم کوات یک درخت مرکبات است که نتیجه تلاقی بین کی لایم و کامکوات می باشد. درخت کوچکی که به صورت درختچه( کپه ای) رشد می کند. برگهای آن کاملاً شبیه به برگ مرکبات است. لایم کوات میوه های فراوان حتی در سال های اولیه تولید می کند. میوه آن کوچک، تخم مرغی، زرد مایل به سبز و حاوی بذر می باشد .وجود ویتامین C بالای میوه و شدیداً اسیدی بودن کیفیت از مشخصه های آن می باشد.

لایم کواتها هم در محیط بیرون و هم داخل گلخانه رشد می کنند. آنها  را می توان در گلدانها ( به منظور نهال زینتی )کشت نمود.این نهال به خاک با زهکش مناسب نیازمند است. لایم کواتها در مقایسه با لایم ها تحمل به سرمای بیشتری دارند اما نسبت به کامکوات تحمل پذیری آنها کمتر است

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

limequat لایم کوات لایم کوات یک درخت مرکبات است که نتیجه تلاقی بین کی لایم و کامکوات می باشد. درخت کوچکی که به صورت درختچه( کپه ای) رشد می کند. برگهای آن کاملاً...
kumquat  کومکوات گونه غالب کومکوات در ژاپن  Nagami kinkan  یا ناگا می باشد. مشخص ترین ویژگی این گونه ها، میوه تخم مرغی وبیضی شکل آن است. برچه ها معمولا" 4 یا 5...
calamondin نارنگی کالاموندین  اندازه میوه آن بسیار کوچک و شکل آن  پخ تا کروی وانتهای آن پهن شده(فرورفته) می باشد.رنگ پوست آن نارنجی تا قرمز، بسیار نازک، صاف ...
buddha-s-hand بالنگ زینتی (انگشت بودا) در ژاپن به نام bushukan و یا  fingered citronشناخته می شود. واریته معطری از بالنگ (سیترون) می باشد که میوه آن همانند انگشت...