خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

پرتقال والنسیا لیت

 

 

 

پرتقال فراست والنسیا

  • منبع: تولید شده در مرکز تحقیقات مرکبات ریورساید کالیفرنیا، 1915
  • والدین/منشاء:  نوسلار فراست والنسیا که با انتخاب یک نهال نوسلار توسط فراست ایجاد شده است.
  • پایه های مناسب: سیترنج کاریزو، سیترنج C-35
  • فصل برداشت در ریورساید: اسفند تا تیر ماه

 

 

 

 

 

از ویژگی های این رقم، پر محصول  و قوی بودن است. این رقم قدیمی ترین انتخاب پیوندک نوسلار کالیفرنیا و در حال حاضر پر طرفدارترین آن نیز می باشد.

 

 

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

gripfruit      استاروبی گریپ فروت  منبع : شاخه پیوندک...
sanguinelliblood     پرتقال سانگینولی میوه شبیه Doblefina (نوعی...
taroccoblood    تاراکو میوه این رقم  از نظر اندازه متوسط  و...
fukomotonavel      پرتقال ناول فوکوموتو منبع: به صورت پیوندک...
moro   پرتقال خونی مورو مورو رنگی ترین و خونی ترین...
navelatenavel     میوه شبیه به واشنگتن است اما گاهی کمرنگ تر...
navelinanavel     اندازه میوه ناولینا متوسط تا بزرگ  و شکل ظاهری...
valencialate      پرتقال فراست والنسیا منبع: تولید شده در...
washington-navel-foyus     رقم اصلاح شده واشنگتن ناول است. این رقم همزمان...
washington-navel     پرتقال واشنگتن ناول میوه درشت، کروی تا بیضوی...
caracaraorange پرتقال کارا کارا منبع: شاخه پیوندک دریافتی از...
lane-late-navel-orangeشاخه پیوندک از استرالیاتوسط  Glen Dale & CCPP  در...
midknight-valencia-orange شاخه پیوندک این رقم از آفریقای جنوبی در سال 1985 ،...
salustiana-sweet-orange والدین/منشاء : این رقم اسپانیایی احتمالا" از جهش...