خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

پرتقال مورو

 

پرتقال خونی مورو

مورو رنگی ترین و خونی ترین پرتقال می باشد

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج     c-35

فصل برداشت : 10 آذر تا 20 دی ماه 

 

 

 

 

 اندازه میوه این رقم متوسط تا درشت ، نیمه کروی ، گرد  یا  تخم مرغی است. قسمت قاعده  تا حدی شیاردار است .راس میوه عموما" پهن و هاله ضعیف و گاهی بدون هر گونه هاله ای دیده می شود.پرتقال خونی مورو بدون بذر یا کم بذر است . در نقطه شالاز*بذرها ، لکه های قرمز مایل به ارغوانی وجود دارد.پوست میوه دارای ضخامت متوسط بوده و نسبتا" به پوست چسبیده و گاهی نقاط ظریف فرورفته ای دارد.

 

 

 

 

  پوست میوه در هنگام رسیدگی نارنجی رنگ است ولی در مرحله رسیدگی کامل ، رگه های قرمز یاصورتی روشن در پوست دیده می شود.گوشت میوه به رنگ قرمز پررنگ ( تقریبا"قرمزمایل به ارغوانی) بوده، آبدار و عطر و طعم بسیار خوبی دارد.این رقم جزو زودرس ترین  رقم تجاری  پرتقال های خونی محسوب می شود .با این وجود این رقم به خوبی در روی درخت باقی می ماند ،ضمن اینکه وضعیت انبارداری و حمل و نقل آن خوب است.البته با گذشت زمان ، میوه هایی که در روی درخت باقی می مانند طعم نامطلوبی به خود می گیرند.قدرت رشد رویشی و اندازه درخت متوسط بوده و تاج درخت گرد و گسترده است. رقمی است بسیار پر محصول که معمولا" میوه ها در خوشه هایی 3 تایی یا بیشتر تشکیل می شود.از ویژگی بارز این رقم ، تولید سریع و زیاد رنگدانه در گوشت میوه است با این وجود ،  میزان  آن در پوست میوه ناچیز و در بهترین حالت ، متوسط است.بنابراین رقم مورو ، رقمی است که  پوست  میوه در نواحی ساحلی  رنگ نمی گیرد درحالیکه گوشت میوه از سایر ارقام پرتقال های خونی ، رنگ بیشتری می گیرد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر،خرید و یا سفارش به واحد تولید نهال شرکت فجر مراجعه شود.

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

gripfruit      استاروبی گریپ فروت  منبع : شاخه پیوندک...
sanguinelliblood     پرتقال سانگینولی میوه شبیه Doblefina (نوعی...
taroccoblood    تاراکو میوه این رقم  از نظر اندازه متوسط  و...
fukomotonavel      پرتقال ناول فوکوموتو منبع: به صورت پیوندک...
moro   پرتقال خونی مورو مورو رنگی ترین و خونی ترین...
navelatenavel     میوه شبیه به واشنگتن است اما گاهی کمرنگ تر...
navelinanavel     اندازه میوه ناولینا متوسط تا بزرگ  و شکل ظاهری...
valencialate      پرتقال فراست والنسیا منبع: تولید شده در...
washington-navel-foyus     رقم اصلاح شده واشنگتن ناول است. این رقم همزمان...
washington-navel     پرتقال واشنگتن ناول میوه درشت، کروی تا بیضوی...
caracaraorange پرتقال کارا کارا منبع: شاخه پیوندک دریافتی از...
lane-late-navel-orangeشاخه پیوندک از استرالیاتوسط  Glen Dale & CCPP  در...
midknight-valencia-orange شاخه پیوندک این رقم از آفریقای جنوبی در سال 1985 ،...
salustiana-sweet-orange والدین/منشاء : این رقم اسپانیایی احتمالا" از جهش...