خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

پرتقال سانگینولی

 

 

پرتقال سانگینولی

میوه شبیه Doblefina (نوعی پرتقال خونی) بوده اما بزرگتر، بذری تر و اغلب بصورت نامتقارن است. پوست و گوشت میوه هر دو خونی می باشد با این توضیح که گوشت میوه رنگ شدیدتر و یکنواخت تر دارد. در مقایسه با میوه Doblefina (دابلفینا) ماندگاری روی درخت بیشتر و خاصیت انبارداری و بارگیری (حمل و نقل) بهتری  دارد. این واریته در گروه پرتقال های بسیار خونی قرار می گیرد.
درخت آن کوچک تا متوسط، بدون خار، شاخ و برگ سبز روشن دارد و پرمحصول است. سانگینولی یک واریته خونی میان رس اسپانیایی است.


تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه


gripfruit      استاروبی گریپ فروت  منبع : شاخه پیوندک...
sanguinelliblood     پرتقال سانگینولی میوه شبیه Doblefina (نوعی...
taroccoblood    تاراکو میوه این رقم  از نظر اندازه متوسط  و...
fukomotonavel      پرتقال ناول فوکوموتو منبع: به صورت پیوندک...
moro   پرتقال خونی مورو مورو رنگی ترین و خونی ترین...
navelatenavel     میوه شبیه به واشنگتن است اما گاهی کمرنگ تر...
navelinanavel     اندازه میوه ناولینا متوسط تا بزرگ  و شکل ظاهری...
valencialate      پرتقال فراست والنسیا منبع: تولید شده در...
washington-navel-foyus     رقم اصلاح شده واشنگتن ناول است. این رقم همزمان...
washington-navel     پرتقال واشنگتن ناول میوه درشت، کروی تا بیضوی...
caracaraorange پرتقال کارا کارا منبع: شاخه پیوندک دریافتی از...
lane-late-navel-orangeشاخه پیوندک از استرالیاتوسط  Glen Dale & CCPP  در...
midknight-valencia-orange شاخه پیوندک این رقم از آفریقای جنوبی در سال 1985 ،...
salustiana-sweet-orange والدین/منشاء : این رقم اسپانیایی احتمالا" از جهش...