خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

نارنگی ساتسوما اواری

اندازه میوه متوسط، کمی پخت تا نیمه کروی ، گاهی اوقات کمی گردن دار ، بدون بذر ، نارنجی رنگ اما عموما" رنگ گیری خوب از مزیتهای این رقم است .

پوست نازک و چرمی ، سطح پوست صاف تا کمی زبر و خشن و به آسانی قابل پوست کردن است.

در مرحله بلوغ ، گردن در صورت وجود ، اندازه اش افزایش می یابد ، پوست زبر و خشن می شودودر نهایت متورم می گردد.پره های هر میوه 10 تا 12 با غشای محکم بوده و به راحتی قابل جدا شدن است.محور میانی میوه تو خالی است.

گوشت میوه نارنجی رنگ با بافتی ترد و آبدار ، خوش عطر ولی کمی ترش مزه است.فصل برداشت ، آبان تا آذر است.

میوه ها پس از رسیدن روی درخت ماندگاری خوبی ندارند و باید در اسرع وقت برداشت شوند اما قابلیت انبارداری خوبی دارند.

قدرت رویشی درخت متوسط اما کند رشد، تاج درخت متوسط تا کوچک ،گسترده و شاخه های رو به پایین و بسیار پرمحصول است.

این رقم ، از ارقام قدیمی است که منشاءژاپنی مبهمی دارد که احتمال می رود از محل قدیمی به نام  Owariگرفته شده باشد.

درحالیکه هنوز این مسئله اهمیت بسزایی دارد که در نواحی قدیمی تر ، به طوروسیعی جابجایی توسط تنوع مشتقاتی که از طریق جهش جوانه صورت گرفته ، رخ داده است.

اعتقاد بر این است که Owari واقعی اولین بار به ایالت متحده بیش از 50 سال پیش آمده وتوصیف ژاپنی آنهادردسترس نیست.اطلاعات موجود توسط وبر در سال 1943ذکر شده است.

از Owari دو گروه نوسلار به نام Silverhill Owari و Frost Owari درایالت متحده به دست آمده است که اخیرا" پیشنهاد شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر ،خرید و یا سفارش به واحد تولید نهال شرکت فجرمراجعه شود.

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

satsuma-owari اندازه میوه متوسط، کمی پخت تا نیمه کروی ، گاهی اوقات کمی گردن دار ، بدون بذر ، نارنجی رنگ اما عموما" رنگ گیری خوب از مزیتهای این رقم است . پوست نازک و...
tangerine-oronules منشاء : ارونیولس ، یک جهش طبیعی کلمانتین فینا است که در مکانی به نام Nulesدر اسپانیا در سال 1970 کشف شده است. ارونیولس یک رقم زودرس کلمانتین با مشخصات...
nova-mandarin منشاء: هیبریدی از ارلاندوتانجلو و نارنگی کلمانتین است. پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج میوه ها از نظرشکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو...
murcott       پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو،سیترنجC-35   فصل برداشت : 10 دی تا 10 اسفند اندازه میوه متوسط، سفت، پخ تا کمی کروی ، با شیارهای سطحی که با...
iwasaki     فصل برداشت : شهریورتا اوایل مهر اندازه میوه مناسب ،  شکل میوه گرد تا حدودی پخت ، پوست صاف نارنجی رنگ ، به راحتی قابل پوست کردن است . گوشت آبدارو...
hernandina-clementine منبع پیوندک : شاخه پیوندک آن از والنسیا ی اسپانیا دریافت شده است. پایه های پیشنهادی: سیترنج کاریزو ، سیترنج C-35 هرناندینا از جهش شاخه ای کلمانتین...
encore-mandarin   منشاء پیوندک  :شاخه پیوندک تحت برنامه اصلاحی     UCR  در سال 1966 تولید شده است. والدین/ منشاء:این رقم جزو ارقام دیررس است که از تلاقی بین تانگور...
satsuma-hashimoto نارنگی ساتسوما هاشیموتو اندازه درخت نارنگی ساتسوما نسبتا"کوچک ، تاج به صورت انبوه و بسیار پر محصول  است که در شهریورماه می رسد.طعم آن بسیار خوب و...
clemenules-clementine   کلمانتین کلمنیولس  منبع: به صورت پیوندک چوبی از ناوارو اسپانیا در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از " کلمانتین فینا " گزارش...
ortaniquetangor   ارنگی هیبرید ارتانیکو  منبع : از پیوندک چوبی از  Ted Frolich , UCLA در سال 1960دریافت شده است.  والدین/ منشاء : ارتانیکو یک تانگور طبیعی است که در...
okitsu   نارنگی اکیتسو منبع: به عنوان پیوند چوبی از ژاپن از طریق گلن دال، در سال 1980گرفته شده است. والدین/منشاء: ناشناس پایه های مناسب: سیترنج...
marisol     کلمانتین ماریسول : منبع: به صورت پیوندک چوبی از " ناوارو اسپانیا"  در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از کلمانتین اورووال...
page       درخت پیج  تقریبا" قوی با شاخه های رو به بالا و نسبتا" بدون خار و پر محصول است.این واریته زودرس واز کیفیت بالایی برخوردار است.میوه این رقم شبیه...
miyagawa   نارنگی میاگاوا:                              منبع: به عنوان پیوند چوبی توسط A. Harty ، نیوزیلند گرفته شده است. والدین/منشاء: از شاخه...