خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

نارنگی مورکات

 

 

 

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو،سیترنجC-35  

فصل برداشت : 10 دی تا 10 اسفند

اندازه میوه متوسط، سفت، پخ تا کمی کروی ، با شیارهای سطحی که با پره های میوه  مطابقت دارد ، هم نوک و هم انتهای میوه صاف تا کمی فرورفته است ، پوست میوه صاف و تا حدودی چسبیده به گوشت است و به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن ازگوشت نیست .

سطح پوست تا حدودی سنگ پایی و در هنگام برداشت به رنگ نارنجی متمایل به زرد است.تعداد پره ها  11تا  12 عددو تا حدودی به هم چسبیده ، محور میانی این رقم بزرگ تا متوسط و نسبتا" تو خالی است.گوشت میوه نارنجی رنگ ،مطبوع ، آبدارو طعم بسیار عالی و نشاط آوردارد. بذر ها کوچک ، به تعداد کم و دارای لپه های سفید( برخلاف نارنگی ها که اغلب سبز هستند) است.این رقم ، میان رس تا دیر رس است  .میوه ها به خوبی روی درخت باقی می مانند اگرچه مواقعی گرانوله می شود. میوه بندرت پفکی شدن صورت نمی گیرد وحمل ونقل به خوبی امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

اندازه درخت  متوسط ، رشد رو به بالا ودارای  شاخه های بلند ونازک است.برگها کوچک تا متوسط ،  نیزه ای ونوک تیز است. میوه ها بیشتر در انتهای شاخه تولید می شوند و به همین دلیل بیشتر در معرض خسارت آفتاب سوختگی ، سرمازدگی وبادقرار می گیرند.این رقم پرمحصول ولی تمایل به سال آوری دارد و یکی از حساس ترین نارنگی ها به سرمااست. باید از اختلاط این رقم با رقم هیبرید Honey mandarin  ( با منشاءکالیفرنیا ) که Honey نام دارد ، جلوگیری شود..

 قابل ذکر است که منشاء مورکات هنوزبه درستی مشخص نشده است و در هاله ای از ابهام است. و  نامگذاری Smith  در زمانیکه نام مورکات در اولویت باشد ،اشتباه است.جهت دریافت اطلاعات بیشتر ،خرید و یا سفارش به واحد تولید نهال شرکت فجر مراجعه شود.

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

satsuma-owari اندازه میوه متوسط، کمی پخت تا نیمه کروی ، گاهی اوقات کمی گردن دار ، بدون بذر ، نارنجی رنگ اما عموما" رنگ گیری خوب از مزیتهای این رقم است . پوست نازک و...
tangerine-oronules منشاء : ارونیولس ، یک جهش طبیعی کلمانتین فینا است که در مکانی به نام Nulesدر اسپانیا در سال 1970 کشف شده است. ارونیولس یک رقم زودرس کلمانتین با مشخصات...
nova-mandarin منشاء: هیبریدی از ارلاندوتانجلو و نارنگی کلمانتین است. پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج میوه ها از نظرشکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو...
murcott       پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو،سیترنجC-35   فصل برداشت : 10 دی تا 10 اسفند اندازه میوه متوسط، سفت، پخ تا کمی کروی ، با شیارهای سطحی که با...
iwasaki     فصل برداشت : شهریورتا اوایل مهر اندازه میوه مناسب ،  شکل میوه گرد تا حدودی پخت ، پوست صاف نارنجی رنگ ، به راحتی قابل پوست کردن است . گوشت آبدارو...
hernandina-clementine منبع پیوندک : شاخه پیوندک آن از والنسیا ی اسپانیا دریافت شده است. پایه های پیشنهادی: سیترنج کاریزو ، سیترنج C-35 هرناندینا از جهش شاخه ای کلمانتین...
encore-mandarin   منشاء پیوندک  :شاخه پیوندک تحت برنامه اصلاحی     UCR  در سال 1966 تولید شده است. والدین/ منشاء:این رقم جزو ارقام دیررس است که از تلاقی بین تانگور...
satsuma-hashimoto نارنگی ساتسوما هاشیموتو اندازه درخت نارنگی ساتسوما نسبتا"کوچک ، تاج به صورت انبوه و بسیار پر محصول  است که در شهریورماه می رسد.طعم آن بسیار خوب و...
clemenules-clementine   کلمانتین کلمنیولس  منبع: به صورت پیوندک چوبی از ناوارو اسپانیا در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از " کلمانتین فینا " گزارش...
ortaniquetangor   ارنگی هیبرید ارتانیکو  منبع : از پیوندک چوبی از  Ted Frolich , UCLA در سال 1960دریافت شده است.  والدین/ منشاء : ارتانیکو یک تانگور طبیعی است که در...
okitsu   نارنگی اکیتسو منبع: به عنوان پیوند چوبی از ژاپن از طریق گلن دال، در سال 1980گرفته شده است. والدین/منشاء: ناشناس پایه های مناسب: سیترنج...
marisol     کلمانتین ماریسول : منبع: به صورت پیوندک چوبی از " ناوارو اسپانیا"  در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از کلمانتین اورووال...
page       درخت پیج  تقریبا" قوی با شاخه های رو به بالا و نسبتا" بدون خار و پر محصول است.این واریته زودرس واز کیفیت بالایی برخوردار است.میوه این رقم شبیه...
miyagawa   نارنگی میاگاوا:                              منبع: به عنوان پیوند چوبی توسط A. Harty ، نیوزیلند گرفته شده است. والدین/منشاء: از شاخه...