خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

نارنگی encore

 

منشاء پیوندک  :شاخه پیوندک تحت برنامه اصلاحی     UCR  در سال 1966 تولید شده است.

والدین/ منشاء:این رقم جزو ارقام دیررس است که از تلاقی بین تانگور کینگ و نارنگی ویلولیف  حاصل شده است.

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج    C-35    

فصل برداشت میوه :از نظر تجاری این میوه در اوایل فروردین  قابل برداشت است اما بهترین طعم را در ماه اردیبهشت به دست می آورد.

 

 

اندازه میوه متوسط و شکل آن پخ است .پوست میوه نازک و تا حدودی به گوشت چسبیده اما به راحتی  قابل پوست کردن است . پوست این رقم ، صاف و رنگ نارنجی متمایل به زرد دارد . رنگ گوشت میوه نارنجی پر رنگ با بافت سفت و محکم ولی میزان  آبمیوه فراوان و با طعم مطلوب است.

.میوه پر بذر است و اکثرا تک جنینی و لپه ها به رنگ سفید است .

ازنظر زمان رسیدن  میوه جزو ارقام خیلی دیررس است (مانند  رقم کینگ ) ولی میوه ها به خوبی بدون افت کیفیت یا پفی شدن روی درخت باقی می مانند .  اندازه درخت متوسط قوی و رو به بالارشد می کند. این  رقم بالقوه بدون خار و دارای شاخه های ظریف است.

علی رغم این که  پرمحصول است ولی گاهی اوقات تمایل به سال آوری دارد .

 رقمی است که به دلیل لکه های روی پوست میوه ، جنبه تجاری ندارد بلکه مناسب باغ های کوچک است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، خرید و یا سفارش به واحد تولید نهال شرکت مراجعه شود.

تهیه و ترجمه:  مهندس محبوبه آل بویه

satsuma-owari اندازه میوه متوسط، کمی پخت تا نیمه کروی ، گاهی اوقات کمی گردن دار ، بدون بذر ، نارنجی رنگ اما عموما" رنگ گیری خوب از مزیتهای این رقم است . پوست نازک و...
tangerine-oronules منشاء : ارونیولس ، یک جهش طبیعی کلمانتین فینا است که در مکانی به نام Nulesدر اسپانیا در سال 1970 کشف شده است. ارونیولس یک رقم زودرس کلمانتین با مشخصات...
nova-mandarin منشاء: هیبریدی از ارلاندوتانجلو و نارنگی کلمانتین است. پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج میوه ها از نظرشکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو...
murcott       پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو،سیترنجC-35   فصل برداشت : 10 دی تا 10 اسفند اندازه میوه متوسط، سفت، پخ تا کمی کروی ، با شیارهای سطحی که با...
iwasaki     فصل برداشت : شهریورتا اوایل مهر اندازه میوه مناسب ،  شکل میوه گرد تا حدودی پخت ، پوست صاف نارنجی رنگ ، به راحتی قابل پوست کردن است . گوشت آبدارو...
hernandina-clementine منبع پیوندک : شاخه پیوندک آن از والنسیا ی اسپانیا دریافت شده است. پایه های پیشنهادی: سیترنج کاریزو ، سیترنج C-35 هرناندینا از جهش شاخه ای کلمانتین...
encore-mandarin   منشاء پیوندک  :شاخه پیوندک تحت برنامه اصلاحی     UCR  در سال 1966 تولید شده است. والدین/ منشاء:این رقم جزو ارقام دیررس است که از تلاقی بین تانگور...
satsuma-hashimoto نارنگی ساتسوما هاشیموتو اندازه درخت نارنگی ساتسوما نسبتا"کوچک ، تاج به صورت انبوه و بسیار پر محصول  است که در شهریورماه می رسد.طعم آن بسیار خوب و...
clemenules-clementine   کلمانتین کلمنیولس  منبع: به صورت پیوندک چوبی از ناوارو اسپانیا در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از " کلمانتین فینا " گزارش...
ortaniquetangor   ارنگی هیبرید ارتانیکو  منبع : از پیوندک چوبی از  Ted Frolich , UCLA در سال 1960دریافت شده است.  والدین/ منشاء : ارتانیکو یک تانگور طبیعی است که در...
okitsu   نارنگی اکیتسو منبع: به عنوان پیوند چوبی از ژاپن از طریق گلن دال، در سال 1980گرفته شده است. والدین/منشاء: ناشناس پایه های مناسب: سیترنج...
marisol     کلمانتین ماریسول : منبع: به صورت پیوندک چوبی از " ناوارو اسپانیا"  در زمان نامشخص به دست آمده است. منشاء: به عنوان موتانت از کلمانتین اورووال...
page       درخت پیج  تقریبا" قوی با شاخه های رو به بالا و نسبتا" بدون خار و پر محصول است.این واریته زودرس واز کیفیت بالایی برخوردار است.میوه این رقم شبیه...
miyagawa   نارنگی میاگاوا:                              منبع: به عنوان پیوند چوبی توسط A. Harty ، نیوزیلند گرفته شده است. والدین/منشاء: از شاخه...