خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

واحدها

 

واحد بهارستان:

 این واحد به مساحت 165 هکتار در کیلومتر 4 شمال شرقی ساری قرار دارد. دارای تولید سالیانه سه هزار تن محصول شامل پرتقال تامسون، سانگین، ،نارنگی تانجلو، نارنگی انشو، و کیوی می باشد. این واحد به سیستم  Washing و سورتینگ مجهز می باشد و کلیه عملیات پس از برداشت و بسته بندی در این واحد انجام می شود.  

 

واحد مهدشت بالا:

این واحد به مساحت 165 هکتار در کیلومتر 5 جنوب ساری واقع گردیده و دارای محصولات نارنگی و پرتقال می باشد.

نارنگی این واحد شامل رقم میاگاوا  است که جزو زودرس ترین رقم مرکبات کشور می باشد.  

 

واحد مهدشت پایین:

این واحد نیز به مساحت 88 هکتار در کیلومتر 17 ساری به خزرآباد واقع گردیده است. تولیدات این واحد نیز شامل انواع پرتقالها، نارنگی، هلو و شلیل است. پرتقال تامسون این واحد از ویژگی بالایی از نظر کیفیت برخوردار است.

همچنین این واحد دارای سیستم سورت و بسته بندی مرکبات بوده و سالیانه حدود 1600 تن محصول مرکبات قابل عرضه به بازار دارد.

 

واحدهای مجتمع بعثت:

این مجتمع مشتمل بر 4 واحد شامل بعثت1، بعثت 6 ، بعثت 7 ، در قسمت های شمال شهرستان ساری با مساحتی معادل 105 هکتار اراضی زراعی شامل سویا، گندم ، کلزا، و باغی شامل نارنگی ،پرتقال تامسون،ایتالیایی و بیروتی است.

واحد دیگری نیز در شهرستان بابل به مساحت 15 هکتار با تولیدات مرکبات تحت مسئولیت این مجتمع قرار دارد.

 

واحد منطقه تنکابن:

این مجتمع مشتمل بر 12 واحد پراکنده از شهرستان نور تا شهرستان تنکابن به مساحت 209 هکتار را در بر دارد.

تولیدات این واحد شامل انواع پرتقال در سطح 50 هکتار ، نارنگی در سطح 30 هکتار، کیوی در سطح 16 هکتار، سیاه ریشه (هلو)و 170 تن چای می باشد.

واحدهای منطقه تنکابن با دستیابی به آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا در حال احداث باغات کیوی در سطح 83 هکتار می باشد.