خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

خط مشی کیفیت

شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري در زمينه توليدات و عرصـه محصولات باغي فعاليت مي نمايد و اين شركت در راستاي بهبود كيفيت و كسب رضايت روز افزون مشتريان ، سيستم مديريت كيفيت خود را برمبناي استاندارد iso 9001 - 2008 طراحي و مستقر نمـوده و موارد ذيل را سرلـوحـه فعاليت هاي خـود قرارداده است .


1 ) بهبود مستمرو پايدار درسيستم مديريت كيفيت در تمامي فعاليت ها درجهت افزايش رضايتمندي مشتريان


2 ) برنامه ريزي و آموزش مورد نياز و ايجاد انگيزه هاي لازم براي كليه كاركنان كه اصلي ترين سرمايه شركت ميباشند .


3 ) توليد محصول ارگانيك ارقام اقتصادي داراي كيفيت مناسب و قابل عرضه به بازار .

 

اينجانب بعنوان مدير عامل شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري از كليه همكاران انتظار دارم كه شركت را در تحقق اهداف فوق ياري نمايند و جهت پيگيري اين موضوع نماينده مديريت را موظف مي نمايم كه پيگيريهاي لازم را جهت طراحي ، استقرار ، نگهداري و توسعه سيستم مديريت كيفيت با همكاري مديران كارشناسان و سايـر پرسنـل بعمل آورنـد .

فرزاد صدیقی