خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

کتاب در دست انتشار توسط شرکت باغداری فجر ساری

این کتاب حاصل 25 سال تجربه در امر پرورش مرکبات و برگرفته از آخرین اطلاعات روز دنیا می باشد. کتاب روش های نوین در باغداری مرکبات  تأکید زیادی بر تکنولوژی های جدید در کشت و کار در مرکبات بویژه در زمینه تولید نهال استاندارد ، احداث باغات نوین و روش های جدید برداشت دارد.

فهرست کتاب نشاندهنده جدید بودن مطالب با تأکید بر روش های اجرایی و کاربردی می باشد

روش_های_نوین_در_باغداری_مرکبات.pdf