خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار عمليات هاي اجرايي واحد توليد نهال مركبات ( گلخانه سه هكتاري ) با اعلام نرخ پايه

شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري در نظر دارد عمليات هاي اجرايي درسطح3هكتار گلخانه توليد نهال مركبات را  از طريق مناقصه به پيمانكار واجدشرايط با اعلام نرخ پايه واگذار نمايد

مکان برگزاری مناقصه :   

ساری – بلوار امام رضا ، كيلو متر سه جاده گلما ، شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري

×     زمان تحویل قیمت های پیشنهادی :

در پاکت دربسته تاپایان وقت اداری ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/06/08می باشد.

×     زمان بازگشایی پاکت ها:

 

ساعت 10 صبح  روزيكشنبه مورخ 1394/06/08خواهد بود.

تلفن جهت کسب اطلاعات :  

(                     50- 33153347  (011)  

(                     09112583992       

شرکت کشاورزی و باغداری فجر ساری(سهامی خاص )

دانلود فایل pdf شرایط انتخاب پیمانکار