خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

آگهي مناقصه مرحله دوم ((برداشت و بسته بندي مركبات با اعلام نرخ پايه ))

شركت كشاورزي و باغداري فجر ساري (سهامي خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پيمانكار برداشت و بسته بندي مركبات به مقدار حدود 950  تن از واحد مهدشت بالا را ازطريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط با اعلام نرخ پايه واگذار نمايد 

 زمان تحویل قیمت های پیشنهادی :

 

  • درپاکت دربسته تا ساعت 11 صبح روز يك شنبه مورخ 1394/06/08 می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها:

  • ساعت 12 صبح  روزيكشنبه مورخ 1394/06/08خواهد بود.
  • مکان برگزاری مناقصه :    ساری – بلوار امام رضا(ع) – کیلو متر سه جاده گلما دفتر مركزي شركت

تلفن جهت کسب اطلاعات :  

 50- 33153347  (011)  

 09112583992    -   09111261292      

 دانلود فایل pdf شرایط برداشت