خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

بازدید استاندار محترم استان مازندران ار مجموعه تولید نهال سالم شرکت باغداری فجر ساری

جناب آقای ربیع فلاح استاندار محترم استان مازندران به اتفاق آقایان مهندس شهیدی فر مدیر بهبود تولیدات گیاهی و مهندس شکوهی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در روز پنجشنبه مورخه 1393/07/03  از سایت گلخانه های تولید نهال عاری از بیماری شرکت فجر ساری بازدید بعمل آوردند و از اقدامات انجام شده شرکت در راستای ساماندهی به  وضعیت تولید نهال سالم قدردانی و بر لزوم توسعه چنین مرکزی تأکید ورزیدند.

در این جلسه مدیرعامل شرکت به اتفاق مدیر تولید ، مدیر تحقیق و توسعه ، مدیر گلخانه و جمعی از کارشناسان شرکت حضور داشتند و توضیخات لازم را به مدعوین ارائه دادند.