خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

معرفی گلخانه

 

30000  متر مربع

مساحت کل

420000  گلدان

ظرفيت

240 * 125 متر

طول و عرض

7/15  متر

ارتفاع تا تاج

4/5  متر

ارتفاع تا ناوداني

25  عدد

دهنه کماني

بازشو يکطرفه

پنجره هاي سقف

کنترل دما.رطوبت.نور.تغذيه

سيستم کنترل مرکزي سيسم هوشمند

قطره اي کود آبياري

سيستم آبياري

شوفاژ و لوله هاي آب گرم

سيستم حرارتي